Mahabang Posisyon
Maikling Posisyon
Lahat
53.31%
46.69%
Exness
51.82%
48.18%
XM
46.84%
53.16%
IC Markets
54.05%
45.95%
FBS
45.14%
54.86%
GMI
55.55%
44.45%
Doo Prime
55.95%
44.05%
Vantage
67.29%
32.71%
Justforex
57.14%
42.86%
TMGM
57.89%
42.11%
Ec Markets
41.42%
58.58%
Ang data ay ibinigay sa pamamagitan ng WikiFX Data2024-07-24 16:38:08